กรมทางหลวงชนบท เริ่มเข้าพื้นที่ขยายถนน 4 เลน สาย ปท.3004 ลำลูกกาคลอง 7 จ.ปทุมธานี แก้ไขปัญหาจราจรติดขัด รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจการขนส่งและชุมชนในอนาคต

กรมทางหลวงชนบท เริ่มเข้าพื้นที่ขยายถนน 4 เลน สาย ปท.3004 ลำลูกกาคลอง 7 จ.ปทุมธานี แก้ไขปัญหาจราจรติดขัด รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจการขนส่งและชุมชนในอนาคต สอดรับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม คาดก่อสร้างแล้วเสร็จต้นปี 2567

 

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) เริ่มเข้าพื้นที่ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย ปท.3004 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305 – บ้านลำลูกกา อำเภอธัญบุรี, ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรที่หนาแน่นบริเวณสายทาง เชื่อมโยงและเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าอย่างเป็นระบบ รวมถึงรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต สอดรับกับนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า ถนนทางหลวงชนบทสาย ปท.3004 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305 – บ้านลำลูกกา อำเภอธัญบุรี, ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เป็นเส้นทางที่เชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3312 ส่งผลให้มีปริมาณการจราจรมากถึง 18,907 คันต่อวัน และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ใช้เส้นทางเกิดความล่าช้าในการเดินทาง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทช.จึงได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนสาย ปท.3004 โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ 0+000 บริเวณ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305 (กม.ที่ 15+650) มีจุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ 10+408 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3312 (กม.ที่ 15+500) รวมระยะทาง 10.408 กิโลเมตร ซึ่งจะทำการขยายถนนจากเดิมขนาด 2 ช่องจราจร เป็น ขนาด 4 ช่องจราจร ไป-กลับ ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต มีทางเท้าพร้อมก่อสร้างระบบระบายน้ำ ก่อสร้างสะพานข้ามคลองรังสิตประยูรศักดิ์ 1 แห่ง และก่อสร้างสะพานลอย คนเดินข้าม 4 แห่ง ปัจจุบันได้เริ่มเข้าพื้นที่เพื่อเตรียมการก่อสร้างแล้วเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วงต้นปี 2567 ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 561.200 ล้านบาท เป็นงบผูกพันปี 2564 – 2566