สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑ สมุทรปราการ ร่วมกับหน่วยงานกระทรวงแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ ออกตรวจการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑ สมุทรปราการ ร่วมกับหน่วยงานกระทรวงแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ ออกตรวจการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ พร้อมตรวจติดตามและให้คำแนะนำตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ในสถานประกอบกิจการ จำนวน ๓ แห่ง