นายกสมาคมผู้สื่อข่าวฯอยุธยา นำคณะเข้าเยี่ยมคารวะพ่อเมืองกรุงเก่า เพื่อแสดงความยินดีพร้อมจับมือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 10 พ.ย.64 เวลา 10.30 น. ที่ ห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายเผอิญ ไทยสม นายกสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์โทรทัศน์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะสื่อมวลชน เข้าเยี่ยมคารวะ นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลำดับที่ 48 โดยมี นางพิศมัย เลิศอิทธิบาท ประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมเข้าคารวะ โดยทางสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์โทรทัศน์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แสดงเจตนารมณ์พร้อมให้ความร่วมมือในการทำหน้าที่สื่อสารมวลชน เพื่อสื่อสารสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา