จ.ลำปาง เตรียมความพร้อมจัดงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง หารือจัดนิทรรศการมีชีวิต เสริมความรู้ทางวิชาการ เผยแพร่ผลงานราชการที่สำคัญ

วันที่ 10 พ.ย. 2564 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัด นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน พร้อมด้วยกรรมการจากส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการประชุมคณะกรรมการกองนิทรรศการงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2564

ที่ประชุมฯ พิจารณาแนวทางและรูปแบบการจัดนิทรรศการภายในงานฯ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบผลงานที่สำคัญ ได้รับความรู้ทางวิชาการ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์จากส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน ทั้ง 9 กระทรวง อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงศึกษาธิการ และ การทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ตลอดจนการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาประหยัด ทั้งนี้งานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2565 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-22 ธ.ค. 2564 ณ บริเวณมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง