✍️พช.สระแก้ว ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการทอผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ และการทอผ้าลายสระแก้ว ของกลุ่มทอผ้าอำเภอวัฒนานคร📌

👉วันพุธ ที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ภายใต้การอำนวยการของนายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว โดยนายถวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ น.ส.อัญชลี หนามพรม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ น.ส.พิมล จันทะสุนี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และ น.ส.ภัทรา สิงจานุสงค์ นักพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมสนับสนุนการทอผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ และลายสระแก้ว ของกลุ่มทอผ้า นางใจ รอดคำทุย บ้านใหม่ไทยพัฒนา อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

🔰ในส่วนของผ้าลายสระแก้ว ลวดลายผ้า “สระแก้ว ” ประกอบด้วย ลายปราสาท “สด๊กก๊อกธม” หรือปราสาทขอมโบราณ โบราณสถานขึ้นชื่อของจังหวัด ลายผีเสื้อไหมดาหลา ผีเสื้อปางสีดาและลายดอกแก้ว รวม 4 ลาย ปัจจุบันกลุ่มทอผ้าบ้านหันทรายสามารถทอผ้าลายสระแก้ว ส่งขายให้กับผู้ที่สนใจ ผู้ที่ชื่นชอบอนุรักษ์ผ้าไทย หรือส่วนราชการต่างๆได้มากขึ้น โดยราคาเริ่มต้นผ้าไหมอยู่ที่ 2,000 บาท ผ้า และถึงแม้ว่าตอนนี้จะไม่สามารถนำผลงานออกไปวางขาย ตามงาน OTOP ได้ เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ก็ได้เข้าไปส่งเสริมให้ทำตลาดออนไลน์และยังรับผ้ามาช่วยกระจายออกสู่ท้องตลาด เป็นรายได้อีกช่องทางหนึ่ง

👉ทั้งนี้จังหวัดสระแก้ว ได้ส่งเสริมให้กลุ่มทอผ้าได้ประยุกต์ลายสระแก้ว และลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ให้อยู่ในผืนเดียวกัน เพื่อเป็นการสื่อถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดสระแก้ว และเป็นการน้อมนำแนวพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงประทานแก่ประชาชนเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค สามารถนำไปใช้ทอผ้า ผลิตผ้าได้ เพื่อให้กลุ่มทอผ้านำไปเป็นต้นแบบพัฒนาต่อยอดไปสู่เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ตามแบบเอกลักษณ์ประจำถิ่น ดังดำริของพระองค์ที่ว่า “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” ❤️

————————-