📣📣📣สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน ประจำปีการศึกษา 2565

สถาบันการบินพลเรือน รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน (Aircraft Maintenance Engineer license Course : AMEL) ประจำปีการศึกษา 2565 ประกอบด้วย

✈️ สาขาวิชาช่างเครื่องบิน วิชาเอกเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์ (Aeroplane Mechanic – B1.1, B1.2)

✈️ สาขาวิชาช่างเอวิโอนิกส์ (Avionic Mechanic – B2)

โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

✅ รอบแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2564)

✅ รอบโควตา Quota (ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2564 – 25 กุมภาพันธ์ 2565)

✅ รอบรับตรง (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 29 เมษายน 2565)

📍ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://reg.catc.or.th/registrar/apphome.asp

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.catc.or.th และ Facebook: catcthailand หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0 2272 5741-4 ต่อ 8551, 8552, 8221, 8211