การรถไฟฯ ร่วมทำกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมจากชุมชน ในการพัฒนาบริการเดินรถ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

การรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมจัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ภายใต้มาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดร่วมกับพี่น้องประชาชน ผู้นำศาสนาในจังหวัดนราธิวาส บริเวณที่หยุดรถสะโลว์บูกิต ยือแล อำเภอรือเสาะ สถานีมะรือโบ ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ และ ที่หยุดรถกะแดะ ตำบลเฉลิมพระเกียรติ อำเภอยี่งอพร้อมกับหารือร่วมกับนายอำเภอระแงะ ผู้นำศาสนาในพื้นที่ กำนันผู้ใหญ่บ้าน นายกเทศมนตรีมะรือโบตกผู้บังคับการทหารประจำจังหวัดนราธิวาส ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน และชาวบ้าน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นำมาพัฒนาการให้บริการเดินรถในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าการทำกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่มุ่งเน้นให้การรถไฟฯ ปฏิบัติหน้าที่โดยสร้างการมีส่วนร่วมจากชุมชนในพื้นที่ พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นสนับสนุนชุมชน และประชาชนในพื้นที่เพื่อนำมาใช้พัฒนาร่วมกันในทุกมิติ ต่อยอดการให้บริการเดินรถให้มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนสูงสุด โดยมีนายรอยือมี มะรอเสะ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเดินรถภาค 4 นายแวมาฮามะนูร์ เจ๊ะกายอ วิศวกรกำกับการเขตทุ่งสง นายประชานิวัฒน์ บัวศรี ผู้ช่วยสารวัตรแขวงรถจักรหาดใหญ่ และผู้แทนชมรมมุสลิมรถไฟหาดใหญ่ เป็นตัวแทนการรถไฟฯ เข้าร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้ การทำกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากพี่น้องประชาชน ผู้นำศาสนา และหน่วยงานท้องถิ่น ในการแลกเปลี่ยนมุมมอง ความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาแนวทางการเดินรถไฟในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยตรงในการเดินทาง การขนส่งสินค้าให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ รวมถึง การพัฒนาร่วมกันในทุกมิติ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินรถในพื้นที่เสี่ยงภัย รวมถึงขยายความร่วมมือในทุกระดับในการพัฒนาสถานีรถไฟในพื้นที่โดยประชาชนมีส่วนร่วมในกรอบความร่วมมือใหม่ที่จะร่วมกันดูแลเส้นทางการเดินรถไฟเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ การรถไฟฯ ยังได้มอบเงินสนับสนุนในการก่อสร้างมัสยิดแห่งใหม่ที่สะโลบูกิตยือแล มอบทุนการศึกษาสำหรับศูนย์ช่วยเหลือเด็กกำพร้าในพื้นที่กะแดะและมะรือโบตก รวมถึงมอบของที่ระลึกเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างการรถไฟฯ กับชุมชน และเป็นแนวทางในการต่อยอดความร่วมมือกันในอนาคตอีกด้วย.

Facebook ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย (red arrow right) https://www.facebook.com/129946050353608/posts/5163170347031128/?d=n

INSTAGRAM SRT OFFICIAL (red arrow right)https://www.instagram.com/p/CWFn0CbhaP7/?utm_medium=copy_link

Twitter SRT OFFICIAL @PR_SRT (red arrow right) https://twitter.com/pr_srt/status/1458345810471444484?s=21