สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 10 พ.ย. 64

+ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นกับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลงส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ยังมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ และอุณหภูมิจะลดลง ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะนี้

+ ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกหนักบริเวณ จ.นราธิวาส (62 มม.) จ.เพชรบุรี (57 มม.) และจ.ประจวบคีรีขันธ์ (57 มม.)

+ ปริมาณน้ำใช้การแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ทั้งประเทศ 31,447 ล้าน ลบ.ม. (66%) เฝ้าระวังน้ำน้อยในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 5 แห่ง (เขื่อนแม่กวงฯ แม่งัด ภูมิพล แม่จาง และสิริกิติ์)

+ กอนช. ติดตามภาวะน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงนี้ เนื่องจากอิทธิพลของลมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออก ส่งผลให้เกิดคลื่นกระทบฝั่งอย่างต่อเนื่อง และระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี และชุมพร โดยระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 30 ซม. และบริเวณฝั่งอ่าวไทย ก.ไก่ ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้น ประมาณ 10 ซม. ซึ่งเมื่อวันที่ 8 พ.ย.64 เกิดน้ำทะเลหนุนทำให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมในหลายพื้นที่

กอนช. คาดการณ์ระดับน้ำทะเลในวันนี้ (10 พ.ย.64) จะมีระดับต่ำกว่าเมื่อวาน ระดับน้ำทะเลจะหนุนสูง ในช่วงเวลา 10.00 – 12.00 น.และระดับน้ำจะค่อย ๆ ลดลง จนถึงเวลา 18.00 น. จะกลับมาเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้ง แต่จะมีระดับต่ำกว่าช่วงเช้า โดยในช่วงนี้ระดับน้ำทะเล จะยังคงหนุนสูงถึงวันที่ 11 พ.ย.64 และจะหนุนสูงอีกครั้งในช่วงวันที่ 21 –26 พ.ย.64

กอนช. ได้มอบหมายให้กรุงเทพมหานคร จ.สมุทรปราการ จ.สมุทรสาคร และจ.นครปฐม รวมทั้งจังหวัดที่ได้รับอิทธิพลจากการขึ้นลงของน้ำทะเล เร่งทำการระบายน้ำในถนนสายหลักและในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการสัญจรทางถนนอย่างเร่งด่วน และเตรียมพร้อมรับมือป้องกันภาวะน้ำทะเลหนุนสูงเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อไป ตามข้อสั่งการของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการ กอนช.