ชป.ส่วนหน้าฯท่าจีน เตรียมแผนรุกเร่งด่วน แก้ปัญหาแม่น้ำท่าจีน พร้อมเสริมทัพเครื่องสูบน้ำ

วันที่ 9 พ.ย.2564  นายพงศธร ศิริอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา(ด้านสำรวจและหรือออกแบบ) กรมชลประทาน ในฐานะประธานคณะทำงานศูนย์บริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำท่าจีน (ส่วนหน้า) พร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือปรับแผนการระบายน้ำในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำท่าจีน ที่ปัจจุบันประสบปัญหาน้ำท่วมขัง จากอิทธิพลน้ำทะเลหนุน ประกอบกับมีน้ำบางส่วนที่ระบายจากทุ่งลุ่มต่ำฝั่งตะวันตกของแม่เจ้าพระยา ส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำท่าจีนสูงขึ้น ศูนย์ฯส่วนหน้าท่าจีน ได้จัดจราจรน้ำ พร้อมเสริมทัพเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานพื้นที่อย่างเต็มกำลัง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุด

นายพงศธร ศิริอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา(ด้านสำรวจและหรือออกแบบ) กรมชลประทาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนยังคงทรงตัว กรมชลประทานได้วางแผนบริหารจัดการน้ำ พร้อมระดมติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่เสี่ยงบริเวณ จ.สุพรรณบุรี และจ.นครปฐม ตามแผนที่วางไว้ก่อนหน้านี้ เพื่อเร่งระบายน้ำในช่วงที่น้ำทะเลลง นอกจากนี้ ยังได้เสริมทัพเครื่องจักรกลกว่า 120 เครื่อง เพื่อเข้าไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่ทุ่งเจ้าเจ็ด และพื้นที่บริเวณ จังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดนครปฐม และสมุทรสาคร ด้วยการทยอยติดตั้งเครื่องสูบและเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติม เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากทุ่ง ก่อนจะระบายลงสู่แม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงน้ำลง

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีความเห็นร่วมกันในการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อให้การระบายน้ำในลุ่มแม่น้ำท่าจีนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุด จนกว่าจะสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ