🌟 สรุป การฉีดวัคซีนโควิด-19 จังหวัดนนทบุรี ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.00 น.

ฉีดในจังหวัด

⬆️ ฉีดเพิ่ม + 3,102 โด๊ส

💉 ฉีดสะสม 1,943,664 โด๊ส

🏘️ ฉีดในจังหวัด 1,040,390 คน

🏬 ฉีดนอกจังหวัด 298,436 คน

✨ สัดส่วนผู้ได้รับวัคซีน จากประชากร 1.61 ล้านคน

💉 เข็ม สะสม 1,338,826 คน 83.20%

💉💉 เข็ม สะสม 859,720 คน 54.43%

📌 การฉีดเข็ม 2 นับเฉพาะที่ฉีดภายในจังหวัดเท่านั้น

👉 ที่มา : ประมวลผลรายบุคคลจากฐานข้อมูลในระบบ MOPH Immunization Center