สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ โดยกลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการประเมินและออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ให้แก่ผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

วันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ โดยกลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการประเมินและออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ให้แก่ผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 69 คน ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการคัดกรอง โดยกำหนดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัย และให้ผู้เข้ารับการประเมินนั่งเว้นระยะห่างระหว่างกันเพื่อความปลอดภัย