ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องทดสอบปิดประตูน้ำ ในคืนวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อเตรียมตัดบรรจบท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 มิลลิเมตร บริเวณหน้าศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ถนนรามอินทรา โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

  • ถนนรามอินทรา ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอยรามอินทรา 66 ถึงคลองบางชัน
  • ถนนรามอินทรา ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอยรามอินทรา 93 ถึงแยกตลาดมีนบุรี
  • ถนนกาญจนาภิเษก วงแหวนรอบนอกตะวันออก (บางปะอิน-บางนา) ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่คลองคู้บอน ถึงซอยกาญจนาภิเษก 11/3
  • ถนนปัญญาอินทรา ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่แยกตัดถนนกาญจนาภิเษกฯ ถึงคลองบางชัน
  • ถนนสวนสยาม ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอยสวนสยาม 2 ถึงคลองบ้านเกาะ
  • ถนนสวนสยาม ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอยสวนสยาม 1 ถึงคลองบ้านเกาะ

การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

                                                                                                      ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

                                                                                                                                                การประปานครหลวง