กระทรวงแรงงาน ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีลงนาม 3 ฝ่าย โครงการ “Factory Sandbox” ร่วมป้องกันและควบคุมโควิดในโรงงาน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัด สร้างความเชื่อมั่นนักลงทุน มุ่งสู่ Smart City

เวลา 13.30 น. วันที่ 9 พ.ย.64 นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ Factory Sandbox จ.พระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย 3 ฝ่าย ระหว่างสถานประกอบกิจการ สถานพยาบาล และสำนักงานประกันสังคม โดยมี นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางสาวไพลิน จินดามณีพร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม นางพจนารถ สุทธิพร ประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายแพทย์ณรงค์ ถวิลวิสาร นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายแพทย์ธนะวัตร วัฒนวงษ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลการุญเวช พร้อมด้วย นางสาวบงกช แจ่มทวี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ นายชัยกมล พรหมทอง อุตสาหกรรมจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนสถานประกอบการ และสถานพยาบาล ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ Meeting Room 4 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

สำหรับโครงการป้องกันและการควบคุมการแพร่ระบาดในโรงงาน (Factory Sandbox) จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข” มุ่งเน้นให้สถานประกอบการ กิจการ โรงงานภาคการผลิตมีแรงงาน 100 คนขึ้นไป ที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ 4 ประเภทอุตสาหกรรม ได้แก่ ยานยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อาหาร และอุปกรณ์การแพทย์ สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ Factory Sandbox ร่วม 3 ฝ่าย ประกอบด้วย กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลการุญเวชอยุธยา และสถานประกอบกิจการ 5 แห่ง ได้แก่ บริษัทเอ็นเอ็มบี มินีแบ ไทย จำกัด บริษัท ไทยนิปปอนฟู้ตส์ จำกัด บริษัท นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท อัลเฟรโต เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด และบริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ลงนามความร่วมมือป้องกันและควบคุมโควิดในโรงงาน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัด สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน

โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพื้นที่เป้าหมายในระยะที่ 2 ดำเนินการควบคู่กันระหว่างสาธารณสุข และเศรษฐกิจ เป็นมาตรการการจำกัดวงจรของการระบาด เน้นการตรวจคัดกรองอย่างเป็นระบบ การรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงที การควบคุมโรคอย่างเข้มงวด และการดูแลผู้ติดเชื้อหรือผู้ที่มีความเสี่ยงในสถานที่เหมาะสม ให้กับสถานประกอบกิจการในภาคการผลิต เพื่อให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเมืองท่องเที่ยวและน่าลงทุน มุ่งสู่ Smart City