คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พิจารณาเห็นชอบแผนการเปิดเรียนภาคที่ 2 แบบ On-site เฉพาะสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินตามมาตรการ Sandbox: Safety zone in school เริ่ม 15 พ.ย.64 เพื่อรองรับการเปิดเรียนอย่างปลอดภัย

วันที่ 9 พ.ย. 64 เมื่อเวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุมอโยธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวีระชัย นาคมาศ (นาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 50/2564 เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของประเทศไทยและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ พ.อ.ภัทราวุธ ทิพโกมุท รอง ผอ.รมน.จ. นายประทีป การมิตรี ปลัดจังหวัดฯ นายยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

โดยที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบการขออนุญาตเปิดโรงเรียนและสถาบันการศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาคเรียนที่ 2/2564 แบบ On-site เฉพาะสถานศึกษาที่ผ่านการประเมิน Sandbox: Safety zone in school ตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข โดยมีสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินและมีความพร้อมเปิดเรียน ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 แบ่งเป็นสถานศึกษาในระบบ จำนวน 399 แห่ง และสถานศึกษาเอกชนนอกระบบ จำนวน 14 แห่ง นอกเหนือจากนี้ ให้นำเข้าคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ พิจารณาแผนการขอเปิดเรียนตามลำดับ

รวมทั้งพิจารณาและมีมติเห็นชอบให้จัดสรรวัคซีน Moderna ตามที่ อบจ.พระนครศรีอยุธยา ได้สั่งจองวัคซีนดังกล่าว จากสภากาชาดไทย จำนวน 7,500 โด๊ส และได้รับจัดสรรวัคซีนในรอบแรก จำนวน 840 โด๊ส/420 คน ให้กับกลุ่มผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หญิงตั้งครรภ์ เป็นกลุ่มแรก โดยเน้นจากอำเภอที่มีประชากรหนาแน่นและมีการติดเชื้อสูง แบ่งเป็น โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 85 คน โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช 54 คน โรงพยาบาลบางปะอิน 124 คน โรงพยาบาลวังน้อย 39 คน โรงพยาบาลเสนา 60 คน และโรงพยาบาลอุทัย 52 คน รวม 414 คน

ด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เน้นย้ำสถานศึกษาให้ตรวจสอบ ATK ที่ได้รับบริจาค ต้องผ่านการรับรองจาก อย. แล้วเท่านั้น ในส่วนเรื่องการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 ขอให้ทุกอำเภอ ร่วมกับ กอ.รมน. และผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ยกระดับการออกตรวจตราอย่างเข้มงวด พร้อมกำชับแนวทางและมาตรการรณรงค์ให้ทุกคนทุกฝ่าย ระมัดระวังป้องกันตัวเองจากโรคโควิด-19 โดยปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข D M H T T อย่างเคร่งครัด ด้วยการใส่หน้ากากอนามัย 100 % ตลอดเวลา หมั่นล้างมือทำความสะอาด เว้นระยะห่างทางสังคม โดยเฉพาะในสถานที่แออัดและพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโควิด-19 เพื่อให้งานประเพณีลอยกระทง 2564 ทุกพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความปลอดภัย พร้อมรองรับการเดินหน้าเปิดประเทศ