กรมควบคุมโรค เผยประชุมเชิงปฏิบัติการรับ “เปิดประเทศ” 10 พฤศจิกายน ระดมความเห็นแก้ปัญหาให้ตรงจุดแต่ละพื้นที่

กรมควบคุมโรค จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการ “เปิดบ้าน เปิดเมือง” ทั้งหมด 4 ภาค ระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำไปพัฒนาแผนให้เหมาะกับแต่ละพื้นที่

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการเปิดประเทศ และรองรับการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : ภาคกลาง ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี ในวันพรุ่งนี้ (10 พฤศจิกายน 2564) โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเปิดการประชุม

นายแพทย์โอภาส กล่าวต่อไปว่า การประชุมฯ ครั้งนี้ จัดในรูปแบบทั้ง Onsite และ Online รวม 700 คน มีการอภิปรายหลายหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น การรายงานสถานการณ์และแนวทางปฏิบัติ เพื่อการควบคุมป้องกันโรคตามพื้นที่ ถ่ายทอดประสบการณ์ในการควบคุมโควิด 19 อีกทั้งประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นจากทุกกลุ่ม ตั้งแต่ระดับนโยบาย ระดับพื้นที่ ตลอดจนภาคีเครือข่าย มีวัตถุประสงค์สำคัญในการรับฟังข้อเสนอแนะ พร้อมกับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำไปพัฒนาแผนปฏิบัติการฯ ของแต่ละจังหวัด ซึ่งหลังจากนี้จะมีการประชุมอีก 3 ภาค จัดขึ้นที่บุรีรัมย์ พิษณุโลก และสุราษฎร์ธานี ตามลำดับ เพื่อให้แผนปฏิบัติการเหมาะสมกับบริบท และบริหารจัดการได้อย่างสอดคล้องกับสภาพปัญหาที่แตกต่างกันของแต่ละพื้นที่

*************************