ชป.วางแผนติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ระบายน้ำออกจาก 11 ทุ่งพื้นที่ลุ่มต่ำเจ้าพระยา

วันที่ 9พ.ย.64  ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมการระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำ โดยมี นายพงศธร ศิริอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านออกแบบ) พร้อมผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทานได้คาดการณ์ปริมาณน้ำในทุ่งเจ้าพระยา และสรุปศักยภาพการระบายน้ำออกจากทุ่งต่างๆ ทั้งในศักยภาพปัจจุบัน และการเพิ่มเติมศักยภาพการระบายน้ำ รวมทั้งคาดการณ์ระยะเวลาในการระบายน้ำออกจนถึงสภาวะปกติ พร้อมกันนีั้ได้ประสานสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ประชุมหารือแผนการรับน้ำต่อจากทุ่งเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ด้วยการรับน้ำเข้าคลองต่างๆ เพื่อให้สามารถลดผลกระทบด้านท้ายน้ำให้เร็วที่สุด

ส่วนด้านการเพื่อช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมขัง ให้โครงการชลประทานในพื้นที่จัดทำแผนดำเนินการและจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำ และเครื่องจักรอื่น ๆ เพื่อให้การระบายน้ำออกจากทุ่งพื้นที่ลุ่มต่ำเจ้าพระยาได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยได้เน้นย้ำให้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

นอกจากการเร่งระบายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่น้ำท่วมขังแล้ว ยังได้วางแผนเก็บกักน้ำบางส่วนไว้ในทุ่งไว้ เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ใช้สำหรับการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งต่อไป ตามข้อสั่งการของ นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน ที่ได้เน้นย้ำให้เร่งระบายน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติในเร็ววัน