กรมบังคับคดีถอนการยึดที่ดินวัดวังใหญ่ จังหวัดสงขลา ตามคำร้องของโจทก์แล้ว

ตามที่มีข่าวกรณีศาลได้สั่งบังคับขายทอดตลาดที่ดิน “วัดวังใหญ่” อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เพื่อใช้หนี้อดีตสมภารซื้อเบนซ์ไม่ผ่อน นั้น

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564  นางทัศนีย์ เปาอินทร์ รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมบังคับคดี กล่าวว่า ตามที่ได้มอบหมายให้นายเสรี ชูเพ็ง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา สาขานาทวี ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง และเข้านมัสการพระครูปริยัติ สุทธิสุนทร เจ้าอาวาสวัดวังใหญ่ เพื่อทำความเข้าใจถึงกระบวนการบังคับคดี ในเรื่องดังกล่าว พร้อมประสานไปยังโจทก์เพื่อขอให้พิจารณาเกี่ยวกับความประสงค์ในการบังคับคดีหรือไม่อย่างไรนั้น ซึ่งกรมบังคับคดีได้ติดตามและให้ความเป็นธรรมกับเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และในวันนี้โจทก์ได้มายื่นคำร้องขอให้ถอนการยึดที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดวังใหญ่ต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี โดยเจ้าพนักงานบังคับคดีพิจารณาแล้วได้มีคำสั่งให้ถอนการยึดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กรมบังคับคดี ๐ ๒๘๘๑ ๔๙๙๙ หรือสายด่วนกรมบังคับคดี ๑๑๑๑ กด ๗๙ เว็บไซต์ www.led.go.th