กนอ.ตรวจสอบโรงงานนิคมฯอีสเทริ์น ซีบอร์ด ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ต่อเนื่อง

เมื่อเร็วๆนี้ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) โดย สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซีบอร์ด จังหวัดระยอง ได้เข้าตรวจสอบโรงงานตามมาตรการป้องกัน ลด และแก้ไข ปัญหาปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก ไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ตามที่ กนอ.ได้กำหนดไว้

ซึ่งการเข้าตรวจวัดในครั้งนี้เป็นการเข้าตรวจสอบผู้ประกอบกิจการประเภท อบชุบและเคลือบโลหะในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้

********************************