กทม.พร้อมแก้ไขปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้งพื้นที่กรุงเทพตะวันออก

(9 พ.ย.64) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 20/2564 โดยมี ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

ในที่ประชุม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออกโดยจะจัดทำทำนบกั้นน้ำ Stop Lock เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมและแก้ไขปัญหาน้ำแล้งในพื้นที่เขตหนองจอก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประชาชนส่วนใหญ่ยังทำการเกษตร โดยจะจัดสร้างทำนบกั้นน้ำใหม่ทดแทนจุดเดิมที่ชำรุด 3 จุด และจุดใหม่ 14 จุด รวมจำนวนทั้งสิ้น 17 จุด ประกอบด้วย บริเวณคลองบึงเขมร คลองบึงแตงโม คลองหวังโต คลองขุดใหม่ คลองบึงนายรุ่ง คลองหนึ่ง คลองลัดเกาะเลา ปากคลองสอง ปากคลองลำแขก คลองแม๊ะดำ คลองลำเกวียนหัก คลองลำชะล่า คลองกระทุ่มล้ม คลองลำตามีร้องไห้ คลองลำต้อยติ่ง คลองแยกลำต้อยติ่ง และคลองแยกลำไทรชะมด สามารถกักเก็บน้ำได้ 1.8 ล้าน ลูกบาศก์เมตร ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรกว่า 140,000 ไร่ คาดว่าจะสามารถลงนามจ้างได้ภายในเดือนธ.ค. 64

จากนั้น สำนักการโยธาได้รายงานความคืบหน้าโครงการพัฒนาสวนสาธารณะคลองช่องนนทรี ช่วงที่ 2 ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ความก้าวหน้าของแผนงานอยู่ที่ร้อยละ 38.58 โดยในช่วงที่ 3-5 คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในเดือน ม.ค. 65 สำหรับ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองผดุงกรุงเกษม ความคืบหน้าโครงการเร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ งานที่ดำเนินการ ได้แก่ การรื้อราวกันตกเดิม รื้อคันหินทางเท้าเดิม สร้างคันหินทางเท้าใหม่ รื้อพื้นทางเท้าเดิม และสร้างทางเท้าใหม่ การย้ายเสาไฟ การเตรียมสร้างท่าน้ำ การล้อมย้ายต้นไม้ ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะผู้บริหาร กรุงเทพมหานครมอบหมายให้สำนักการโยธาประสานสำนักสิ่งแวดล้อมในการล้อมย้ายต้นไม้ให้ถูกต้องตามหลักวิธี หรือพิจารณานำไปปลูกในที่ที่เหมาะสมต่อไป
——————