“บิ๊กอู๋” ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครพนม

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครพนม พร้อมประชุมหารือการจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม สั่งการส่วนราชการ/หน่วยงานมีข้อราชการสำคัญเร่งด่วน หรือประสงค์จะเข้าร่วมการประชุม สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานจังหวัดนครพนม

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครพนม พร้อมเป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๖๑/๒๕๖๑-๒๕๖๒ โดยได้มอบนโยบาย แนวทางการดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการฯ ซึ่งเป็นสาระสำคัญในการบริหารจัดการราชการภายในจังหวัดนครพนม ณ ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครพนม ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) นอกจากนี้ยังได้ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ซึ่งอยู่ในระหว่างการสรรหานักลงทุนมาลงทุนในพื้นที่ รวมทั้งรับฟังบรรยายแนวทางการจัดงานประเพณีสงกรานต์จังหวัดนครพนม โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมและให้ข้อมูล

ทั้งนี้ พลตำรวจเอก อดุลย์ฯ ได้มีข้อสั่งการ หากส่วนราชการ/หน่วยงาน มีข้อราชการสำคัญเร่งด่วน หรือมีความประสงค์จะเข้าร่วมการประชุม สามารถติดต่อประสานงานได้ที่สำนักงานจังหวัดนครพนม

**************************************