ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ พร้อมให้บริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 AstraZeneca สามารถวอล์คอิน (Walk-in) เข้ามารับบริการที่ประตู 2 3 4 ได้ทุกวันเวลา 13.00 -17.00 น

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ประกาศแจ้งพี่น้องประชาชนต่างจังหวัดที่เดินทางกลับมาทำงานในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล และต้องการฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 โดยไม่ต้องเดินทางกลับไปฉีดที่ต่างจังหวัด ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ พร้อมให้บริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ให้กับท่าน ชนิดวัคซีน AstraZeneca สามารถวอล์คอิน (Walk-in) เข้ามารับบริการที่ประตู 2 3 4 ได้ทุกวัน เวลา 13.00 -17.00 น. ขอสงวนสิทธิ์ ให้บริการ สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จากต่างจังหวัดเท่านั้น สำหรับผู้ที่รับวัคซีนเข็มที่ 1 จากศูนย์ฉีดในกรุงเทพฯ โปรดใช้บริการ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนเดิมของท่าน หรือรอประกาศเพื่อลงทะเบียนจองคิวเข้ารับบริการที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อในโอกาสต่อไป

https://vt.tiktok.com/ZSeMwENUA/