งานปูนปั้นสรรสร้าง อลังการงานฝีมือ ครูชยธร ภาณุมาศ ครูศิลป์ของแผ่นดิน ปี 2562

ครูชยธรได้สืบทอดเทคนิคปั้นปูนสด แบบโบราณสกุลช่างเมืองเพชรบุรี ที่ใช้ปูนตำ สูตรดั้งเดิม ปั้นขึ้นรูปด้วยมือโดยตรง  ใช้ทักษะฝีมือเฉพาะตัวในการปั้นแต่งขึ้นรูปตามรูปร่างตามที่ได้ออกแบบทั้งท่วงท่าอิริยาบถ โดยการสร้างสรรค์ตามโครงสร้างให้ถูกต้องตามหลักกายวิภาคและสรีระวิทยา

ชิ้นงานของครูชยธรได้รังสรรค์ปั้นแต่งสิ่งต่างๆรอบตัวได้อ่อนช้อย ไม่ละเลยรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ ทำให้ชิ้นงานละเอียดลออ อิริยาบถทุกท่วงท่าราวกับมีชีวิต นอกจากนี้งานปูนปั้นของครูชยธร ยังยึดแบบเมืองเพชรโบราณคือมีการประดับตกแต่งอื่นๆให้มีความสวยงามแพรวพราวสะดุดตา

ผลงานที่มีชื่อเสียงเป็นที่ประจักษ์และมีความวิจิตรบรรจงของครูชยธร เช่น ผลงานปูนปั้นของวัดปริวาสราชสงคราม และงานร่วมบูรณะปฏิสังขรณ์ 200 ปี วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ขอเชิดชูครูด้วยจิตคารวะ และร่วมภาคภูมิใจไปกับคนไทย

#ครูศิลป์ของแผ่นดิน