สทป. บูรณาการนวัตกรรม จากเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เพื่อภาระกิจด้านความมั่นคง ทางทรัพยากรธรรมชาติ

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เนื่องโอกาสตรวจติดตามการจัดการพื้นที่มรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่และพิธีเปิดสถานีวิจัยสัตว์ป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ในวันพุธที่

18 เมษายน 2561 โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี การจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ ผู้แทน สทป. ดร.มนตรี เจริญศรี ผู้อำนวยการส่วนประจำศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิค และนักวิจัย สทป. ให้การต้อนรับและนำเสนอโครงการฯ ความร่วมมือในการบูรณาการนวัตกรรม จาก

เทคโนโลยีป้องกันประเทศ เพื่อภาระกิจด้านความมั่นคง ทางทรัพยากรธรรมชาติ และนำผลงานเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ สนับสนุนการสำรวจพื้นที่ในการทำแผนที่จำลอง 3 มิติ เพื่อวางแผน และประมวลผลงานสำรวจ UAV Photogrammetry รวมทั้งพัฒนาโปรแกรมออกแบบแนวบินและควบคุมการบินประยุกต์ใช้กับงานในการทำแผนที่ เพื่อตรวจสภาพป่าแบบ Real-Time ทำให้ได้ข้อมูลที่รวดเร็ว และป้องกันการบุกรุกทำลายป่า ทั้งอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้

ขอบคุณข้อมูลจากเดลิมิเร่อร์ มิสเตอร์ ที.ภาพ/ข่าว