สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 9 พ.ย. 64

+ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นเป็นบางพื้นที่

+ แม่น้ำสายหลักทั่วประเทศ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

+ ปริมาณน้ำทั้งประเทศ 63,158 ล้าน ลบ.ม. (77%) แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 55,153 ล้าน ลบ.ม. (77%) เฝ้าระวังน้ำน้อยในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 5 แห่ง เฝ้าระวังน้ำมาก จำนวน 17 แห่ง (บึงบอระเพ็ด หนองหารกุมภวาปี อ่างฯ แม่มอก อ่างฯ แควน้อยบำรุงแดน อ่างฯ ทับเสลา อ่างฯ ป่าสักชลสิทธิ์ อ่างฯ กระเสียว อ่างฯ อุบลรัตน์ อ่างฯ จุฬาภรณ์ อ่างฯลำตะคอง อ่างฯ ลำพระเพลิง อ่างฯ มูลบน อ่างฯ ลำนางรอง อ่างฯ ลำแซะ อ่างฯ ขุนด่านปราการชล อ่างฯ นฤบดินทรจินดา และอ่างฯ หนองปลาไหล)

+ รัฐบาลโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนสูงผิดปกติ สั่งการให้กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมภาคกลาง ดังนี้

– เร่งระบายน้ำในพื้นที่ พร้อมจัดวางกระสอบทรายสร้างคันกั้นน้ำชั่วคราว เพื่อป้องกันน้ำทะเลหนุนสูงและฝนตกในพื้นที่ซ้ำ

– ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดผลกระทบให้เกิดน้อยที่สุด

– จัดเจ้าหน้าที่ติดตามและแก้ไขสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

+ กอนช. ติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น ทั้งนี้ได้มีการคาดการณ์สถานการณ์น้ำในอ่างฯ ดังนี้

– อ่างฯ รัชชประภา มีปริมาณน้ำ 4,344 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 77% คาดการณ์ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างฯ ล่วงหน้า 3 วัน ปริมาณ 26.71 ล้าน ลบ.ม.

– อ่างฯ บางลาง มีปริมาณน้ำ 714 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 49% คาดการณ์ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างฯ ล่วงหน้า 3 วัน ปริมาณ 32.46 ล้าน ลบ.ม.