ก.แรงงาน ผนึกกำลัง มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ มอบถุงยังชีพ เรือ และสุขาเคลื่อนที่ช่วยผู้ประสบอุทกภัยชุมชนบางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) ลงพื้นที่มอบสุขาเคลื่อนที่ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จำนวน 20 ชุด ถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุด และเรือ 4 ลำ แก่ตำบลบางไทร 2 ลำ และตำบลบางชะนี 2 ลำ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ นายสมยศ เกษสุวรรณ นายอำเภอบางบาล นายกนกศักดิ์ แดงใบ กำนันตำบลบางชะนี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

โดยนางธิวัลรัตน์ กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ซึ่งกระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้มีความห่วงใยผู้ประสบอุทกภัย จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามภารกิจ และในวันนี้ท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ดิฉันและท่านโฆษกลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับประธานที่ปรึกษามูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ มามอบสุขาเคลื่อนที่ เรือ และถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชาวบ้านที่ประสบอุทกภัย ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลบางชะนี อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นางธิวัลรัตน์ กล่าวต่อว่า ท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ฝากความห่วงใยและให้กำลังใจมายังพี่น้องผู้ใช้แรงงานและชาวบ้านทุกคนที่ประสบอุทกภัย ในนามรัฐบาล กระทรวงแรงงาน และต้องขอขอบคุณภาคีเครือข่ายอย่างมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ที่ได้สนับสนุนความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนในวันนี้ ในส่วนมาตรการความช่วยเหลือของกระทรวงแรงงานภายหลังจากน้ำลด กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เตรียมจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม อาทิ หลักสูตรช่างซ่อมอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เพื่อให้ผู้ประสบภัยสามารถซ่อมอุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ภายในบ้านที่ถูกน้ำท่วมได้ ก็จะช่วยให้ผู้อบรมได้ทั้งความรู้และประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องส่งซ่อม หรือจัดซื้อใหม่ และการฝึกอบรมสาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร สาขาช่างก่ออิฐ – ฉาบปูน สาขาช่างปูกระเบื้อง เป็นต้น สำนักงานจัดหางานจังหวัดให้บริการจัดหางานและส่งเสริมการประกอบอาชีพ สำนักงานแรงงานจังหวัดจะจัดโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือ โดยสนับสนุนค่าตอบแทน รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ฝึกอาชีพ เพื่อให้ประชาชนมีรายได้อย่างต่อเนื่อง สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจะให้คำปรึกษาด้านสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน นอกจากนี้ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดดูแลสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประสบภัย เรื่องสิทธิประกันสังคม จัดทีมแพทย์และพยาบาลร่วมกับโรงพยาบาลในเครือข่ายให้บริการตรวจรักษาเบื้องต้นในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ เป็นต้น

+++++++++++++++++++