กระทรวงแรงงานเปิดคอร์สฝึกช่างปูนรับเมกะโปรเจ็ค

กระทรวงแรงงานจับมือ บ.ปูนซีเมนต์ เปิดอบรมช่างปูน 2 หลักสูตรนำร่อง ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ใน 5 ภูมิภาค เชิญแรงงานเข้าร่วมเสริมทักษะฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ได้ให้ความสำคัญกับการยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน ให้เป็นแรงงานคุณภาพ (super worker) ตามนโยบาย 3A ของกระทรวง โดยมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) เปิดหลักสูตร ฝึกอบรมเสริมทักษะแก่แรงงานสาขาวิชาชีพต่างๆ มาโดยตลอด รวมถึงสาขาช่างก่อสร้าง ซึ่ง กพร.ร่วมกับบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) จัดอบรมให้ความรู้แก่แรงงานแต่ละพื้นที่ถึงปัจจุบัน เพื่อเพิ่มทักษะแก่แรงงานสาขาช่างก่อสร้าง โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการสร้างสรรค์งานอย่างมีมาตรฐาน ลดความเสี่ยงแก่ผู้พักอาศัยและส่วนรวม สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้

ด้าน นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า เพื่อตอบสนองความต้องการ ช่างก่อสร้างทักษะสูง ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากโครงการเมกกะโปรเจ็คของภาครัฐ  กพร.จึงร่วมกับบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) จัดฝึกอบรมช่างปูนซีเมนต์เพื่องานก่อสร้างและติดตั้งผนัง-พื้นคอนวูด โดยมีแผนดำเนินการ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 แห่ง ทั่วประเทศ ได้แก่  1.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา เปิดอบรมช่วงเดือนมีนาคม  2. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน17 ระยอง เปิดอบรมช่วงเดือนเมษายน 3. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี เปิดอบรมช่วงเดือนพฤษภาคม 4. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน19 เชียงใหม่ เปิดอบรมช่วงเดือนกรกฎาคม และ 5. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี เปิดอบรมช่วงเดือนกันยายน ปี2562 โดยผู้ผ่านการอบรมจะได้วุฒิบัตรด้วย

“โดยที่สาขาอาชีพช่างก่อสร้าง ยังคงเป็นที่ต้องการ เนื่องจากเป็นวิชาชีพเฉพาะทาง กพร. จึงขอเชิญชวนแรงงาน  เข้าร่วมอบรมเพิ่มทักษะ ยกระดับมาตรฐานของตน เพื่อเตรียมพร้อมรับโครงการเมกะโปรเจ็ค ใหญ่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1506 กด 4 หรือกองสื่อสารองค์กร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (02) 245-4035 สถาบันพัฒนาฝีมือในพื้นที่ หรือคุณอรวรรณ สมิตัย ตำแหน่ง Communication Officer Coporate บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ (02) 7977069  โทรศัพท์มือถือ (081)910-3374 โทรสาร (02) 663-1834 หรือ E-mail : orawansamitai@siamcitycenter.com” อธิบดีกล่าว.

************************************