สรพ.จัดพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันฯ

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นายแพทย์กิตตินันท์ อรรณฆมณี ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ได้ส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันฯ ให้กับแพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ เนื่องในโอกาสที่จะเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 โดยมีคณะผู้บริหารของสรพ. ร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งพิธีการดังกล่าวจัดขึ้น ณ. ห้องร่มไม้สายธาร ชั้น 5 อาคารสุขภาพแห่งชาติ