กปน. เปิดให้บริการจองคิวออนไลน์ นำร่องที่สำนักงานประปาสาขาภาษีเจริญเป็นแห่งแรก

การประปานครหลวง (กปน.) โดยสำนักงานประปาสาขาภาษีเจริญ นำร่องเปิดให้บริการจองคิวออนไลน์ โดยลูกค้าสามารถลงทะเบียนจองคิวออนไลน์ล่วงหน้า เร็วที่สุด 1 วัน เพื่อเข้ารับบริการ ณ ที่ทำการสาขา  ในวันและเวลาราชการ โดยสามารถจองคิวได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อตอบโจทย์การให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงง่ายมากยิ่งขึ้น รองรับมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) และสอดรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยลูกค้าสามารถจองคิวเพื่อรับบริการ • ชำระเงิน • ติดตั้งมาตร / ยก-ย้ายมาตร • โอนกรรมสิทธิ์ • ค่าน้ำสูง • บริการพิเศษสำหรับพระภิกษุ คนพิการ และสตรีมีครรภ์

ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกมากยิ่งขึ้น ลูกค้าที่จองใช้บริการล่วงหน้าสามารถระบุทะเบียนรถ เพื่อสำรองที่จอดรถเมื่อมารับบริการที่สาขาได้อีกด้วย

จองคิวออนไลน์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ผ่านทางช่องทางเว็บไซต์ bit.ly/MWAonline-Booking ตลอด 24 ชั่วโมง