กระทรวงคมนาคมสรุปรายงานอุทกภัยในเส้นทางคมนาคม ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564

กระทรวงคมนาคม โดยศูนย์ Command Center ภัยพิบัติกระทรวงคมนาคม สรุปรายงานอุทกภัยในเส้นทางคมนาคม ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 รายละเอียดดังนี้

1. มีโครงข่ายคมนาคมได้รับผลกระทบ รวม 41 เส้นทาง จำนวน 41 แห่ง สามารถสัญจรผ่านได้ 21 แห่ง สัญจรผ่านไม่ได้ 20 แห่ง

2. ถนนทางหลวงชนบท ได้รับผลกระทบ รวม 40 เส้นทาง จำนวน 40 แห่ง สามารถสัญจรผ่านได้ 21 แห่ง สัญจรผ่านไม่ได้ 19 แห่ง

3. มีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ทั้งหมด 13 จังหวัด โดยจังหวัดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) จังหวัดสุพรรณบุรี 2) จังหวัดมหาสารคาม 3) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4) จังหวัดนครปฐม และ 5) จังหวัดนครราชสีมา

4. บริษัท ขนส่ง จำกัด ปรับเส้นทางรถโดยสารสุโขทัย สาย 101 สุโขทัย – กำแพงเพชร มาใช้เส้นทางแยกป่าไม้หนองจิก – แยกวัดมุจลิน – แยกบ้านดงอีขาว – ทล.101 – กำแพงเพชร แทน

5. ถนนทางหลวง สามารถสัญจรผ่านได้ และการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเดินขบวนรถได้ตามปกติ

6. กรมเจ้าท่า ตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย จัดชุดถุงยังชีพ อาหาร และน้ำดื่มแจกจ่ายให้กับประชาชนพร้อมลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย

7. กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทนำเครื่องจักรเข้าซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหาย ติดตั้งป้ายเตือนและอุปกรณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการสัญจรในพื้นที่เกิดประสบเหตุอุทกภัย ในส่วนของท่าเรือและท่าอากาศยาน ยังไม่มีรายงานการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย

ทั้งนี้ สามารถสอบถามเส้นทาง ข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุอุทกภัย ได้ที่

– ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม โทร. 1356

– สายด่วนกรมทางหลวง โทร. 1586

– สายด่วนกรมทางหลวงชนบท โทร. 1146

– สายด่วนบริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. 1490 เรียก บขส.

– สายด่วนการรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690

– สายด่วนกรมเจ้าท่า โทร. 1199