วธ.เผยทัพศิลปินไทย-ต่างชาติจากอาเซียน เอเชีย แอฟริกา ยุโรป อเมริกาและออสเตรเลีย 53 ราย โชว์ผลงานศิลปะใน“ไทยแลนด์ เบียนนาเล่ โคราช 2021” ช่วงเดือนธ.ค. 2564 – มี.ค.2565

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ได้รับรายงานเบื้องต้นจากกระทรวรวงวัฒนธรรม(วธ.)เกี่ยวกับความคืบหน้าการจัดงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 2 Thailand Biennale, Korat 2021 จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้แนวคิด“Butterflies Frolicking on the mud”ใช้ชื่อภาษาไทย“เซิ้งสิน ถิ่นย่าโม” โดยงานนี้จัดขึ้นระหว่างเดือนธันวาคม 2564 – มีนาคม 2565 ณ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อส่งเสริมนโยบายรัฐบาลที่มุ่งผลักดันการใช้ ”Soft Power” ความเป็นไทยและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Economy) ของไทย เช่น ทัศนศิลป์ การออกแบบ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและประเทศอย่างยั่งยืน ขณะนี้มีศิลปินได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงผลงานจำนวน 53 ราย แบ่งเป็นคนไทย 13 รายและศิลปินชาวต่างชาติ 40 ราย ได้แก่ อาเซียน 5 ราย เอเชีย 13 ราย แอฟริกา 3 ราย ยุโรป 13 ราย อเมริกา 5 รายและออสเตรเลีย 1 ราย จัดแสดงผลงานในพื้นที่จัดงาน 3 แห่ง ได้แก่ อำเภอเมืองนครราชสีมา อำเภอปากช่อง ณ หอศิลป์พิมานทิพย์ และอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยสัญลักษณ์ (Mascot) ประชาสัมพันธ์งานคือ “สินสะออน” เป็นแมวโคราช ใบหน้าสีเทาสวมหน้ากากที่มีรูปร่างคล้ายผีเสื้อสายพันธุ์ถุงทองธรรมดา ลำตัวสวมชุดสีเหลืองโคลนถือพู่กันในมือสื่อถึงพลังสร้างสรรค์ ปลายพู่กันมีสีแสด เป็นสีประจำจังหวัดและสีธงประจำพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า ส่วนการเตรียมการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ “สิริศิลปิน” เนื่องในโอกาสรัฐบาลถวายพระสมัญญา “สิริศิลปิน”แด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ด้วยน้อมสำนึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวงการศิลปะร่วมสมัย ประจักษ์ถึงพระปรีชาสามารถที่เป็นเลิศในการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยหลากหลายสาขา ทั้งงานทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ ดนตรี และงานออกแบบ รวมทั้งจัดแสดงผลงานของศิลปินไทยและนานาชาติที่อำเภอปากช่อง ณ หอศิลป์พิมานทิพย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่จัดงาน Thailand Biennale, Korat 2021 โดยพื้นที่นี้จะจัดแสดงสำเนาภาพจิตรกรรมฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเชิญผลงานศิลปะของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี มาจัดแสดงและผลงานศิลปะของศิลปินไทยและศิลปินนานาชาติ ภายใต้แนวคิด“ธรรมชาติเป็นใหญ่ในโลก ศิลปะมีอิสรภาพในตัวเอง” ขณะนี้ ได้ติดตั้งงานประติมากรรมเสือและผีเสื้อจากภาพวาดฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี บริเวณด้านนอกหอศิลป์พิมานทิพย์ รวมทั้งติดตั้งมัลติมีเดีย Interactive ผลงานศิลปะเชิงโต้ตอบ 1 ชิ้นงาน บริเวณชั้น 1 หอศิลป์พิมานทิพย์เสร็จเรียบร้อยแล้ว

/////