สรุปย่อ ผู้ป่วยยืนยันโควิด19 จ.นนทบุรี (วันที่ 7 หลังจากเปิดประเทศ วันที่ 1 พ.ย. 64)

🌟 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 จำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด 97 ราย

🔴 เพศหญิง 52 ราย 🔵 เพศชาย 45 ราย

👥 ต่างชาติ 45 ราย (พม่า 29 ราย กัมพูชา 13 ราย ลาว 2 ราย ไม่มีสัญชาติ 1 ราย)

🗺️ ภูมิลำเนา

อำเภอเมือง 38 ราย

อำเภอบางบัวทอง 20 ราย

อำเภอบางกรวย 14 ราย

อำเภอปากเกร็ด 8 ราย

อำเภอบางใหญ่ 6 ราย

อำเภอไทรน้อย 6 ราย

🤧 มีอาการ 64 ราย คิดเป็น 65.97 %

😳 ไม่มีอาการ 33 ราย คิดเป็น 34.02 %

💉 ข้อมูลการรับวัคซีนในผู้ติดเชื้อ

– ไม่เคยได้รับวัคซีน 32 ราย คิดเป็น 32.98%

– รับวัคซีน 1 เข็ม 7 ราย คิดเป็น 7.21%

AstraZeneca 3 ราย

Sinovac 0 ราย

Sinopharm 1 ราย

Pfizer 3 ราย

– รับวัคซีน 2 เข็ม 58 ราย คิดเป็น 59.79%

Sinovac I + Sinovac II = 0 ราย

Sinovac I + AstraZeneca II = 11 ราย

Sinovac I + Pfizer II = 0 ราย

Sinovac I+ Sinovac II +Pfizer III = 0 ราย

Sinopharm I + Sinopharm II = 8 ราย

Sinopharm I + AstraZeneca II = 0 ราย

AstraZeneca I + AstraZeneca II = 37 ราย

AstraZeneca I + Pfizer II = 0 ราย

Pfizer I + Pfizer II = 2 ราย

👥 สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน 97 ราย

– สัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยันในครอบครัว 6 ราย

– กลุ่มอาชีพ ก่อสร้าง (ไม่ระบุ) 21 ราย

– กลุ่มอาชีพ ค้าขาย (ไม่ระบุ) 4 ราย

– พนักงานบริษัท (ไม่ระบุ) 3 ราย

– พนักงาน บริษัท รักษ์วิศิษฎ์ คอนสตรัคชั่น 3 ราย

– พนักงาน โรงงาน ฟอนิเจอร์ไทยอุดม 2 ราย

กลุ่มที่พบผู้ติดเชื้อ 1 ราย ได้แก่

– พนักงาน กฟผ.ไทรน้อย

– พนักงาน ธนาคารไทยเครดิต

– พนักงาน โลตัส

– พนักงาน ไทยประกัน

– พี่เลี้ยงเด็ก

🏨 ศูนย์บริหารจัดการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 (One Stop Service) ทั้ง 6 อำเภอ 👉 ประกอบด้วยจุดตรวจหาเชื้อ (ATK/RT-PCR) สถานที่สังเกตอาการ จุดคัดกรอง (X-Ray ปอด) มีสถานที่ให้การรักษาพยาบาล (โรงพยาบาลสนาม/ศูนย์พักคอย) ศูนย์ส่งต่อกรณีผู้ป่วยไม่สามารถเดินทางเองได้ และศูนย์ติดต่อประสานงาน (🌟🌟🌟Update 19 สิงหาคม 2564🌟🌟🌟) https://www.facebook.com/102988938006022/posts/371312327840347/

😷 “ผู้ที่มีความเสี่ยง/สัมผัสใกล้ชิด ‼️‼️‼️ ให้ประเมินความเสี่ยงโควิด19 ได้ที่ https://agnosteam96.wixsite.com/nonselfcheck” (ถ้ามีความเสี่ยงสูงและอาการเร่งด่วนจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไป ภายใน 24 ชั่วโมง)

🎯 ต้องการเข้าการดูแลที่บ้าน (Home Isolation) จังหวัด นนทบุรี 👉 https://www.facebook.com/944802815716443/posts/1737011546495562