พม.ลำปาง หลายหน่วยงานจับมือชมรมสื่อมวลชนภาคเหนือร่วมต้านภัยหนาวบนยอดดอยบ้านแม่ก๋าอำเภอแจ๋ห่ม

วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2564 นาย สิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมาย นายชาญ จูดคง นายอำเภอแจ๊ห่ม เป็นประธานกิจกรรม สื่อมวลชนรวมใจต้านภัยหนาวประจำปี 2564 ณ. บ้านแม่ก๋า ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ๋ห่ม จังหวัดลำปาง โดย นาย ชัชวาลย์ คำไท้ ผู้อำนวยการศูนย์ข่าว 17 จังหวัดภาคเหนือ TOP NEWS ชมรมสื่อมวชนภาคเหนือ จับมือหน่วยงาน พม.ลำปางหลายงานร่วมบูรณาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบผ้าห่มกันหนาว, บริษัท PTมอบแท่งน้ำพร้อมเครื่องแผงโซลาร์เซลล์ ,กฟผ.แม่เมาะมอบผ้าห่ม 50 ผืน ,กองทัพบกบริการตัดผมพรี!มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ,เสื้อกันหนาวจากสิงห์อาสาจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน หน่วยงาน กรมพัฒนาสังคมแบะสวัาดิการวางแผนช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวรายได้น้อยคนไร้ที่พึ่งให้กับประชาชน จำนวน 5 ราย ที่มีฐานะยากจนไร้ที่พึ่งมีผู้ร่วมกิจกรรมรับมอบสิ่งของครั้งนี้จำนวนจำนวน 30 ครอบครัว

ในการนี้ นายณรงคนฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปางพร้อมด้วย นาง ปิยนาถ พูลพิพัฒน์ผู้อำนวยการพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปางพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมในครั่งนี้ด้วย