สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานผ้าพระกฐิน ทอดถวาย ณ วัดใหม่ปลายห้วย อำเภอสามง่าม

วันที่ 7พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมพิธีเนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง ผู้บังคับการกองบิน 4 อัญเชิญมาทอดถวาย ณ วัดใหม่ปลายห้วย อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร โดยมี พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพิศาลญาณวงษ์ (หลวงปู่ทองดี อนีโฆ) เจ้าอาวาสวัดใหม่ปลายห้วย เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์

สำหรับยอดเงินในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดใหม่ปลายห้วย อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร เป็นเงินจำนวน 118,423,553 บาท ทั้งนี้ ทางวัดใหม่ปลายห้วย จะได้นำเงินที่ได้ในครั้งนี้ไปใช้ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา บูรณะพระอารามต่อไป