ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นำข้าราชการและพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดมงคลทับคล้อ พระอารามหลวง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นำข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพิจิตรร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ณ วัดมงคลทับคล้อ พระอารามหลวง ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ นางสายพิณ พหลโยธิน ประธานกรรมการ บริษัท ที.ซี.ฟาร์มา-เคม จำกัด เป็นประธานกล่าวคำถวายผ้าพระกฐินแด่พระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส

สำหรับยอดเงินในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดมงคลทับคล้อ พระอารามหลวง ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร เป็นเงินจำนวน 1,533,695 บาท ทั้งนี้ ทางวัดมงคลทับคล้อ พระอารามหลวง จะนำเงินที่ได้ใช้ไปในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา บูรณะพระอาราม และจัดเป็นกองทุนช่วยเหลือผู้ยากไร้ในพื้นที่ของจังหวัดพิจิตรต่อไป