กปน. เปิดตัว “รถน้ำ ลดฝุ่น” เผยสนับสนุนน้ำร่วมบรรเทาความเดือดร้อน จากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ไปแล้วกว่า 1.9 ล้านลิตร

นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า ตามที่ กปน. ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจ “ศูนย์สนับสนุนน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5” เพื่อสนับสนุนน้ำให้หน่วยงานภาครัฐใช้บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากฝุ่น PM2.5 โดยตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2562 กปน. ได้สนับสนุนน้ำไปแล้วกว่า 1,907,000 ลิตร ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐทยอยขอรับการสนับสนุนน้ำเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ กรมทางหลวงชนบท จังหวัดนนทบุรี เขตดอนเมือง หลักสี่  มีนบุรี คลองเตย บางขุนเทียน ประเวศ หนองจอก และ อบต. บางโปรง จังหวัดสมุทรปราการ ในการทำกิจกรรมลดฝุ่นในหลายพื้นที่ เช่น บริเวณสะพานภูมิพล สะพานข้ามแยกแคราย และถนนพระรามสอง รวมถึงกปน. ได้ติดตั้งระบบสปริงเกอร์ฉีดพ่นละอองน้ำโดยรอบพื้นที่บริเวณสำนักงานใหญ่ กปน. โรงงานผลิตน้ำสามเสน โรงงานผลิตน้ำบางเขน โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ และสำนักงานประปาสาขาทั้ง 18 สาขา อีกด้วย

นายปริญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ กปน. ยังจัดกิจกรรม “รถน้ำ ลดฝุ่น” โดยจัดรถน้ำร่วมฉีดพ่นน้ำกับหน่วยงานภาครัฐในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากฝุ่นละอองดังกล่าว ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐสามารถติดต่อขอรับการสนับสนุนน้ำได้ที่ “ศูนย์สนับสนุนน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5” โทร 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อย่างไรก็ตาม นับเป็นข่าวดีที่สถานการณ์ปริมาณฝุ่น PM2.5 เริ่มลดลง ในหลายพื้นที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) ซึ่ง กปน. รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชน และพร้อมสนับสนุนน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าว อย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

*****************************