อธิบดีฯประพิศ สั่งระดมเครื่องสูบน้ำ เร่งระบายน้ำทุ่งเจ้าเจ็ด

กรมชลประทาน ระดมเครื่องสูบน้ำ เครื่องจักรกล เข้าไปติดตั้งเร่งระบายน้ำออกจากทุ่งเจ้าเจ็ด เพื่อให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ปกติโดยเร็ว และลดผลกระทบประชาชนให้มากที่สุด ตามนโยบายของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ(กอนช.)

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน และสำนักเครื่องจักรกล นำเครื่องสูบน้ำกึ่งถาวร 2 เครื่อง พร้อมเครื่องจักร เครื่องมือเข้าไปติดตั้งเพิ่มเติมบริเวณสถานีสูบน้ำสิงหนาท 2 ตำบลบ้านม้า  อำเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีเครื่องสูบน้ำถาวรติดตั้งอยู่แล้ว 8 เครื่อง เครื่องสูบน้ำกึ่งถาวร 4  เครื่อง เครื่องสูบน้ำด้วยเครื่องยนต์ (Hydroflow)อีก 1 เครื่อง เพื่อเสริมศักยภาพในการเร่งระบายน้ำออกจากทุ่งเจ้าเจ็ด ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาที่ปัจจุบันระดับน้ำได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง หากติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสร็จแล้ว จะสามารถสูบน้ำออกได้ประมาณ 3.80 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งจะช่วยให้ปริมาณน้ำในทุ่งเจ้าเจ็ดลดลงเร็วยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีแผนที่จะดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มอีก 2 แห่ง ได้แก่ บริเวณประตูระบายน้ำปลายคลองไผ่พระ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และที่บริเวณประตูระบายน้ำดาบเงิน ตำบลตะค่า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี หากดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถสูบน้ำออกจากทุ่งเจ้าเจ็ดได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ในขณะนี้สถานการณ์น้ำในทุ่งเจ้าเจ็ด ปัจจุบันระดับน้ำทรงตัวและมีแนวโน้มลดลง หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่ม สถานการณ์น้ำในทุ่งเจ้าเจ็ดจะลดลงอย่างต่อเนื่องและเข้าสู่ภาวะปกติในระยะต่อไป