เริ่มแล้ว มหกรรมการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านปีที่ 11 ภาคกลาง และภาคตะวันออก

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จับมือเครือข่ายเปิดงานยิ่งใหญ่มหกรรมการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 11 ภาคกลาง และภาคตะวันออก ชู 24 ธาราอารยะแห่งภูมิปัญญา เลิศล้ำคุณค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ก้าวไกลสู่สากล Local to Global

วันที่ (7 กุมภาพันธ์ 2562 )  ณ ห้างสรรพสินค้าเมกาบางนา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมกับภาคีเครือข่าย โดย นายแพทย์มรุต  จิรเศรษฐสิริ  อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  พร้อมคณะผู้บริหารจากจังหวัดสมุทรปราการ เปิดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 11 ภาคกลางและภาคตะวันออก ภายใต้แนวคิด “24 ธาราอารยะแห่งภูมิปัญญา เลิศล้ำคุณค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ก้าวไกลสู่สากล Local to Global” โดยมีกิจกรรม ดังนี้  1. ผลงานทางวิชาการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย จาก 24 จังหวัด อาทิ การแลกเปลี่ยนความรู้ของปราชญ์ชาวบ้าน หมอพื้นบ้าน นักวิชาการ บุคลกรทางการศึกษาที่มีผลงานวิจัยทางสมุนไพร 2. การให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย อาทิ การพอกเข่ายาพอกเข่าจากเมล็ดลำไย  สมุนไพรเหงือกปลาหมออายุวัฒนะ  ใช้มะกรูดให้ปลอดภัยปลอดโรค, เบญจนาวาพิชิตผดผื่นคัน, นวัตกรรมจากระบบบริการ เช่น นวัตกรรมอโยธยา แผ่นมาสก์เย็นสมุนไพร, ลูกประคบจากผ้าขาวม้า หรือตำรับยาหายาก เช่น สืบสานตำราโอสถพระนารายณ์, ตำรับยากวน พระอานนท์ 3. การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย 4. การประกวดผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาสลิด ซึ่งมีชื่อเสียงของจังหวัดสมุทรปราการ 5. ผลิตภัณฑ์จากสุขภาพที่ได้มาตรฐาน นอกจากนี้ภายในงานยังมีดารา นักแสดงหมุนเวียนเปลี่ยนมาให้ความสนุกสนาน และให้ความรู้มากมาย อาทิ สุนารี ราชสีมา, ลำตัดแม่ศรีนวล

จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจ  สามารถเข้าร่วมกิจกรรม สอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มสื่อสารองค์กร กองวิชาการและแผนงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โทร ๐ ๒๑๔๙  ๕๖๗๕ , ๐ ๒๑๔๙  ๕๖๗๘  หรือติดตามรายละเอียดที่ www.dtam.moph.go.th ระหว่างวันที่ 7 – 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณลานน้ำพุ ห้างสรรพสินค้าเมกาบางนา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

                         ………………………………………….