กปภ.พระนครศรีอยุธยา สรุปสถานการณ์น้ำแม่น้ำเจ้าพระยา ระดับน้ำทรงตัว แนวโน้มลดลงเล็กน้อย และการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ ประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า จากอิทธิพลของพายุโซนร้อนที่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทย ประกอบด้วย พายุโซนร้อน “โกนเซิน” ในช่วงวันที่ 10 – 13 กันยายน 2564 และพายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” ล่าสุดพายุโซนร้อน “คมปาซุ” ทำให้มีฝนตกมากในพื้นที่ตอนเหนือของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่งผลให้มีน้ำหลาก ในพื้นที่ตอนบนของลุ่มเจ้าพระยา ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้บริหารการจราจรน้ำโดยการระบายน้ำลงสู่ด้านท้ายอ่างฯ แม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและคลองธรรมชาติ นอกคันกั้นน้ำชลประทาน ได้รับผลกระทบน้ำได้เอ่อล้นตลิ่งบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย คลองโผงเผง คลองบางบาล

โดยวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เขื่อนเจ้าพระยา มีปริมาณน้ำลดลง กรมชลประทาน จึงได้ลดอัตราการระบายน้ำ ที่สถานีวัดน้ำท่า C.13 จังหวัดชัยนาท โดยระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา จาก 2,219 เหลือ 2,182 ลบ.ม./วินาที ส่งผลให้ระดับน้ำแม่น้ำน้อย บริเวณ อำเภอผักไห่ เสนา บางบาล และอำเภอพระนครศรีอยุธยา บริเวณพระตำหนักสิริยาลัย และวัดไชยวัฒนาราม ระดับน้ำทรงตัว และมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย โดยระบายน้ำเข้าทุ่งรับน้ำเต็มทุ่ง จนกว่าเขื่อนฯ จะปล่อยที่ระดับ 1,400-1,500 ลบ.ม/วินาที

ด้านเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ได้ควบคุมน้ำไหลผ่านเขื่อนพระราม 6 ในอัตรา จาก 398 เป็น 410 ลบ.ม./วินาที ส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนฯ เพิ่มขึ้น เทียบกับเมื่อวาน 17 เซนติเมตร ที่จุดวัดน้ำ อ.ท่าเรือ

สำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้วและในภาพรวม จำนวน 14 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเสนา บางบาล ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา บางไทร บางปะอิน บางปะหัน มหาราช บางซ้าย ลาดบัวหลวง ท่าเรือ ภาชี นครหลวง และอำเภอบ้านแพรก รวม 132 ตำบล 800 หมู่บ้าน 55,636 ครัวเรือน รวมทั้งมีวัดที่ได้รับผลกระทบ 112 วัด และมัสยิด 10 แห่ง ซึ่งทางจังหวัดฯ และทุกภาคส่วนได้ร่วมกันให้ความช่วยเหลือและมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยแล้ว จำนวน 74,861 ชุด

ที่มา : กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์ : https://ayutthaya.prd.go.th/