ชป.ปิดกั้นประตูเรือผักไห่สำเร็จ ช่วยลดปริมาณน้ำไหลย้อนเข้าทุ่งลุ่มต่ำเจ้าเจ็ด

กรมชลประทาน ปิดกั้นประตูเรือผักไห่สำเร็จ ช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลย้อนจากท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเข้าสู่ทุ่งลุ่มต่ำเจ้าเจ็ด พร้อมเร่งตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำ เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุด

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ด้วย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในพื้นที่ภาคกลาง จึงสั่งการผ่านไปยังกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือประชาชนและทำให้สถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว กรมชลประทาน ขานรับข้อสั่งการดังกล่าวโดยได้สั่งการให้โครงการชลประทานในพื้นที่ทุ่งฝั่งตะวันตก ตั้งแต่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ใช้เครื่องจักร เครื่องมือที่มีอยู่ในพื้นที่อย่างเต็มศักยภาพในการเร่งระบายน้ำออกจากทุ่งลุ่มต่ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบกับประชาชนให้มากที่สุด

ในขณะที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ ได้ร่วมกับสำนักเครื่องจักรกล นำเครื่องจักรเครื่องมือวาง bulkhead (แผ่นเหล็กปิดกั้นน้ำ) ปิดกั้นประตูเรือผักไห่ เพื่อลดปริมาณน้ำที่ไหลย้อนจากท้ายเขื่อนเจ้าพระยา เข้าคลองโผงเผง แล้วย้อนขึ้นไปที่ อ.ผักไห่ ก่อนจะเข้าทุ่งผักไห่และทุ่งเจ้าเจ็ดตามลำดับ ซึ่งดำเนินงานแล้วเสร็จเมื่อวานนี้(5 พ.ย. 64) ซึ่งจะสามารถควบคุมปริมาณน้ำเจ้าพระยาที่ไหลเข้าคลองโผงเผงให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม พร้อมกันนี้ได้ทำการปรับลดการระบายน้ำแบบขั้นบันไดจากเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในอัตราไม่เกิน 2,000 ลบ.ม./วินาที หากระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลดลงจะทำให้ระดับน้ำในคลองโผงเผงลดลงตามไปด้วย ซึ่งจะสามารถใช้ประตูระบายน้ำผักไห่ในการควบคุมปริมาณน้ำที่ไหลเข้าทุ่งผักไห่และทุ่งเจ้าเจ็ดให้น้อยลดลงได้