เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว หลายพื้นที่

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องตัดบรรจบท่อประธานเดิมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,500 และ 1,000 มิลลิเมตร ในถนนลาดพร้าว บริเวณคลองลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 61 และถนนโชคชัย 4 ในคืนวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 09.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) สามารถดำเนินการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลือง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

 • ถนนลาดพร้าว ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอยลาดพร้าว 28 ถึงซอยลาดพร้าว 64
 • ถนนลาดพร้าว ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอยลาดพร้าว 47 ถึงซอยลาดพร้าว 65/1
 • ถนนโชคชัย 4 ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่โชคชัย 4 ซอย 2 ถึงโชคชัย 4 ซอย 12
 • ถนนโชคชัย 4 ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่โชคชัย 4 ซอย 1 ถึงโชคชัย 4 ซอย 15
 • ถนนสังคมสงเคราะห์ ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอยสังคมสงเคราะห์ 12/1 ถึงซอยสังคมสงเคราะห์ 32
 • ถนนสังคมสงเคราะห์ ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอยสังคมสงเคราะห์ 7 ถึงซอยสังคมสงเคราะห์ 35

และ ในคืนวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 23.55 – 02.00 น. ของวันรุ่งขึ้น กปน. มีความจำเป็นต้องบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ณ สถานีสูบจ่ายน้ำเพชรเกษม เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

 • ถนนเพชรเกษม ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่ซอยเพชรเกษม 69 ถึงถนนพุทธมณฑลสาย 4
 • ถนนเอกชัย ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่คลองราชมนตรี ถึงซอยเอกชัย 131
 • ถนนบางบอน 3 ถนนบางบอน 5 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ ทั้งสองฝั่ง
 • ถนนพุทธมณฑลสาย 3 ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่แยกตัดถนนทวีวัฒนา ถึงแยกตัดถนนเพชรเกษม

นอกจากนี้ ในคืนวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 22.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น กปน. มีความจำเป็นต้องตัดบรรจบท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 และ 1,200 มิลลิเมตร บริเวณแยกลำสาลี ถนนรามคำแหง เพื่อให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) สามารถดำเนินการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มและสีเหลือง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อน ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

 • ถนนรามคำแหง ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอยรามคำแหง 56 ถึงซอยรามคำแหง 102

การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

                                                                                                      ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

                                                                                                                                                การประปานครหลวง