กรมทรัพยากรธรณี แถลงข่าวเตรียมจัดงาน มิติใหม่ เหมืองแร่ไทย ครั้งที่ 2

รมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดแถลงข่าวสื่อมวลชนเตรียมจัดการประชุมเสวนาวิชาการ เรื่อง “มิติใหม่ เหมืองแร่ไทย ครั้งที่ 2 : ก้าวใหม่จากนโยบายสู่การปฏิบัติโดยมีนายสมหมาย เตชวาล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี เป็นประธาน ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 301 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    นายสมหมาย  เตชวาล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี เปิดเผยว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เตรียมจัดงานประชุมเสวนาวิชาการ เรื่อง มิติใหม่ เหมืองแร่ไทย ครั้งที่ 2 : ก้าวใหม่จากนโยบายสู่การปฏิบัติ (The 2nd Thailand Green and Smart Mining Forum 2019 “New Step : From Policy to Implementation”) ในวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อเป็นเวทีให้ผู้ประกอบการเหมืองแร่ได้ร่วมแสดงความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบและหลักธรรมาภิบาลเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านการประกาศเจตนารมณ์ และมอบรางวัล Thailand Green and Smart Mining Awards แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการที่มีธรรมาภิบาลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จำนวน 10 ราย และการเสวนาเรื่อง “ก้าวใหม่ของเหมืองแร่ไทยสู่ Green and Smart Mining ”โดยผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล

******************************