กรมสรรพสามิตถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2564

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2564 ให้กรมสรรพสามิตนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร โดยมี นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในพิธี นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต ตลอดจนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธี โดยปีนี้กรมสรรพสามิตได้ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญถวายปัจจัยเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เป็นเงินจำนวน 2,033,196 บาท และในโอกาสนี้ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่ศูนย์พุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดยานนาวา โรงเรียนวัดยานนาวา โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย โรงเรียนวัดสุทธิวราราม และบำรุงโรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหมวชิรญาณ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564