เตรียมกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรม❗️สำหรับมัคคุเทศก์ทั่วไป (ไทย)และมัคคุเทศก์เฉพาะที่ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์สิ้นสุด (ใบอนุญาตหมดอายุ)

จากสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 ระยะเวลาเกือบ 2 ปีที่ผ่านมา กรมการท่องเที่ยวมีความห่วงใยและตระหนักถึงความเดือดร้อนของผู้ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์มาโดยตลอด จึงพิจารณาแนวทางบรรเทาความเดือดร้อน กรณีผู้ที่เคยได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ แต่ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์สิ้นสุด (ใบอนุญาตหมดอายุ) ให้ได้รับโอกาสเพื่อกลับมาประกอบอาชีพมัคคุเทศก์อีกครั้ง

กรมการท่องเที่ยวเสนอให้คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์พิจารณาเห็นชอบ การกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ จำนวน 2 หลักสูตร สำหรับผู้ที่เคยได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ทั่วไป (ไทย) และ/หรือใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะ แต่ใบอนุญาตมัคคุเทศก์สิ้นสุด (ใบอนุญาตหมดอายุ)

หลักสูตรการฝึกอบรมดังกล่าว เพื่อให้ได้วุฒิบัตรไปประกอบการขอรับการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ ตามมาตรา 50(1)(ง) เมื่อผ่านการทดสอบ จึงดำเนินการยื่นขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ต่อไป

หลักสูตรการฝึกอบรม

1. หลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ทั่วไป สำหรับมัคคุเทศก์ทั่วไป (ไทย)

2. หลักสูตรการฝึกอบรมวิชาเฉพาะภูมิภาค สำหรับมัคคุเทศก์เฉพาะ (ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้)

สำหรับรายละเอียดการสมัครและการฝึกอบรม โปรดติดตามประกาศจากกรมการท่องเที่ยวในโอกาสต่อไป

ช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสารของกรมการท่องเที่ยว

Website : www.dot.go.th

Facebook Page : กรมการท่องเที่ยว Department of Tourism

Instagram : deptourism