รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารพักผู้ป่วย 10 ชั้น โรงพยาบาลบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารพักผู้ป่วย 10 ชั้น “ฐิตธมโม เมตตา” ณ โรงพยาบาลบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ โดยในโอกาสนี้ แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิตพร้อมด้วย นายแพทย์โกศล วราอัศวปติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ นายแพทย์ณัฐกร จำปาทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 ร่วมให้การต้อนรับ

โดยภายหลังเสร็จสิ้นพิธีวางศิลาฤกษ์ฯ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้กัญชาทางการแพทย์และเศรษฐกิจสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 8 จังหวัดบึงกาฬ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์และแปรรูปพืชสมุนไพร ณ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ