สุดอลังการ! โคราชเมืองศิลปะนานาชาติ Thailand Biennale, Korat 2021

จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญคนโคราชร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 2 Thailand Biennale, Korat 2021 ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5 ธันวาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 ในพื้นที่ 3 อำเภอของจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ อำเภอเมืองนครราชสีมา อำเภอปากช่อง และอำเภอพิมาย เพื่อเป้าหมายการเปิดพื้นที่ทางวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ผ่านผลงานศิลปะสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยว และรายได้จากการท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรม รวมถึงเปิดโอกาสให้ศิลปินได้มีเวทีการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างสรรค์ผลงาน และแนวคิดจากศิลปินระดับนานาชาติ

โดยเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหมายให้ นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ร่วมถ่ายภาพชุดผ้าไทย ณ จุดแสดงผลงานศิลปะเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 2 เพื่อปลุกกระแสการตื่นตัวในการจัดงานดังกล่าวและในโอกาสนี้ จังหวัดนครราชสีมา จึงขอเชิญชวนส่วนราชการ ภาคี เครือข่าย และประชาชนทั่วไป ร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในเรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ตามแนวพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน โดยการรณรงค์ร่วมใช้และสวมใส่ผ้าไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี (9 มิถุนายน 2563) และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพถ่ายแต่งกายชุดผ้าไทยคู่กับจุดแสดงผลงานศิลปะ ผ่านช่องทางสื่อโชเชียล พร้อมติดแฮชแท็ก #ผ้าไทยใส่ให้สนุกโคราช #ThailandbiennaleKorat2021