นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงคมนาคมประจําปี 2564 ณ วัดปทุมคงคา

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงคมนาคม ประจำปี 2564 ณ วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. โดยมี นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายวีระศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม คณะผู้บริหารระดับสูง และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ร่วมพิธีฯ

วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งพระนคร ถนนทรงวาดติดต่อกับถนนสำเพ็ง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร เดิมชื่อ วัดสำเพ็ง ตามชื่อถนนหน้าวัด ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 1 พระราชทานนามใหม่ว่า “วัดปทุมคงคา” ปัจจุบันมีพระภิกษุ 59 รูป สามเณร 1 รูป มีสถานศึกษาอยู่ในความดูแลของวัด 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรีนปทุมคงคา (ระดับมัธยมศึกษา) และโรงเรียนปทุมคงคา (ระดับประถมศึกษา) โดยการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานครั้งนี้ กระทรวงคมนาคม หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกันถวายปัจจัยบำรุงและบูรณะพระอาราม มอบเงินบำรุงสถานศึกษาแก่โรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียนปทุมคงคา (ระดับประถม) และโรงเรียนปทุมคงคา (ระดับมัธยม) ร่วมบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 5,945,180.87 บาท