สธ.เข้มความปลอดภัยโควิด 19 ตลาดนัดกระทรวงสาธารณสุข ควบคู่การหนุนเศรษฐกิจรายได้ประชาชน และความมั่นใจผู้บริโภค

วันที่ 5 พฤศจิกายน​ 2564​ เป็นวันเปิด ตลาดนัดกระทรว​งสาธารณสุข​ จ.นนทบุรี​ เป็นวันแรก เพื่อสนับสนุนการสร้างเศรษฐกิจรายได้ให้แก่ประชาชน และสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคในด้านความปลอดภัยด้านอาหารและด้านมาตรการควบคุมป้องกันโรคโควิด19 โดยนายแพทย์​เกียรติ​ภูมิ​ วงศ์​รจิต​ ปลัด​กระทรวง​สาธารณสุข​ มีนโยบายให้พ่อค้าแม่ค้าต่างๆและผู้ปฏิบัติงานในตลาดนัดสธ.​ ต้องปฎิบัติ​ตามนโยบาย​ของกระทรว​งสาธารณสุข​ อย่างเคร่งครัด​ โดยทุกคน​ต้องฉีดวัคซีน​ อย่างน้อย​ 2 เข็ม​ และ ปฎิบัติตามมาตรการความปลอดภัยส่วนบุคคลขั้นสูงสุดหรือ UP (universal prevention) สวมถุงมือตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และให้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A คือรักษาระยะห่าง สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย การตรวจเชื้อโควิด-19 และการติดตั้งแอพพลิเคชั่นไทยชนะหรือหมอชนะอย่างเคร่งครัด และทำความสะอาดพื้นที่ขายของตนเองให้สะอาด และต้องตรวจการติดเชื้อด้วยชุด ATK สม่ำเสมอ อาทิตย์​ละ​1ครั้ง​ และเคร่งครัดมาตรการ COVID Free setting ที่จะให้ และใช้บริการอย่างปลอดโรค และปลอดภัย

ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุข​ จะดำเนินการตรวจคัดกรอง พ่อค้าแม่ค้า หรือผู้ปฏิบัติงานในตลาดทุกคนด้วยชุดตรวจATK อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และหากพบว่าผลการตรวจคัดกรองเป็นบวกจะแจ้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขในพื้นที่ทันที และนำผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบการดูแลรักษาพยาบาลในชุมชน ที่ทางราชการกำหนดอย่างรวดเร็ว เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 สร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคที่เข้ามาจับจ่ายซื้อของในตลาดนัด
สำหรับตลาดนัดกระทรวงสาธารณสุข มีพ่อค้าแม่ค้า ลงทะเบียนจำหน่ายรวม 182 ร้าน ผลการตรวจโควิดด้วยชุด ATK ผลปรากฏว่าเป็นลบทุกคน โดยตลาดนัดกระทรว​งสาธารณสุข​ จะเปิดจำหน่ายในวันศุกร์ทุกสัปดาห์​

#กรมสุขภาพจิต