📢 “ประชาสัมพันธ์” สำหรับผู้รับบริการฉีดวัคซีนกับหน่วยบริการนอกสถานที่ ดังต่อไปนี้

✅ ตลาดกลางบางใหญ่

✅ อิมแพคเมืองทอง

✅ ศูนย์กีฬากำธน สินธวานนท์ กฟผ.บางกรวย

📲 สามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มการรับรองการฉีดวัคซีน ผ่านช่องทางการติดต่อ 👉 Line Official และ Facebook ค่ะ

🏥 #โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

#NMC_Hospital #มิติใหม่ของโรงบาลรัฐบาล www.nmc.go.th