กรม. สบส. ชวนจองคิวล่วงหน้า หรือทำธุรกรรมผ่านออนไลน์ เลี่ยงโควิด

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) เปิดระบบการจองคิวออนไลน์ล่วงหน้า ก่อนเข้ารับบริการ เพื่อความสะดวก ไม่ต้องรอคิวนาน หรือติดต่อทำธุรกรรมผ่านเว็บไซต์ Bizportal.go.th และ esta.hss.moph.go.th ลดการเดินทาง ป้องกันความเสี่ยง เลี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 พร้อมเผยข่าวดี ผู้ประกอบการสามารถต่ออายุใบอนุญาตได้โดยไม่ต้องยื่นคำขอ เพียงชำระค่าธรรมเนียมมีผลเท่ากับต่ออายุใบอนุญาตโดยอัตโนมัติทันที ดีเดย์ 22 พฤศจิกายนนี้

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) หรือ โรคโควิด 19 ที่ยังคงพบยอดผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง ประกอบกับกรม สบส. ได้ทำการก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ แห่งใหม่ บริเวณด้านหน้าอาคารกรม สบส. อาจทำให้ผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกเรื่องสถานที่จอดรถ กรม สบส.จึงอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการที่ต้องการติดต่อทำธุรกรรม โดยสามารถจองคิวล่วงหน้าได้ 7 วัน ก่อนมาใช้บริการที่กรม สบส. ได้ที่เว็บไซต์จองคิวออนไลน์ (queue.hss.moph.go.th) เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และลดระยะเวลาการรอคอย สามารถเลือกหน่วยงานและธุรกรรมได้ตามต้องการ และมารับบริการตามวัน และเวลาที่ระบุจอง โดยงานธุรกรรมที่ให้บริการ ได้แก่ งานคลินิก งานโรงพยาบาล งานคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ งานการประกอบโรคศิลปะ งานโฆษณาสถานพยาบาล และงานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

“สำหรับผู้รับบริการที่ไม่สะดวกในการเดินทาง ท่านสามารถติดต่อทำธุรกรรมทางออนไลน์ได้ โดยดำเนินการผ่านเว็บไซต์ Bizportal.go.th ซึ่งเว็บนี้สามารถยื่นขออนุญาตเปิดสถานพยาบาลใหม่ ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในใบอนุญาต ขอต่ออายุและชำระค่าธรรมเนียม แจ้งเลิกกิจการ และขออนุญาตเปิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (กิจการสปา) ส่วนกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง สามารถทำธุรกรรมต่างๆได้ทางเว็บไซต์ esta.hss.moph.go.th ระบบดังกล่าวจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ ช่วยประหยัดเวลาไม่ต้องเดินทางมาเสี่ยงกับโรคโควิด 19 ทั้งนี้ ในการขอต่ออายุใบอนุญาต ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ผู้ประกอบการสามารถต่ออายุใบอนุญาตโดยไม่ต้องยื่นคำขอ เป็นการลดขั้นตอน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินกิจการต่อไป โดยเมื่อชำระค่าธรรมเนียมแล้ว เท่ากับว่าเป็นการต่ออายุใบอนุญาตโดยอัตโนมัติ” นายแพทย์ธเรศกล่าว .

***** 5 พฤศจิกายน 2564