📣 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางขุนกอง ขอเชิญชวนประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด…ฟรี (เข็ม 1 Sinovac + เข็ม 2 AztraZeneca)

💥 สามารถ Walk In เข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19 ได้ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 09.00 – 11.00 น. วันละ 500 คน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางขุนกอง

📌 สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนและไม่เคยติดเชื้อโควิดมาก่อน ไม่จำกัดเชื้อชาติ และที่พักอาศัย